REGULAMIN OBIEKTU NOCLEGOWEGO

Obsługa obiektu będzie wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma na celu zapewnienie bezpiecznego i komfortowego pobytu wszystkim naszym gościom.

 1. Rezerwacje 
  1. Rezerwacje mogą być dokonywane telefonicznie, mailowo lub osobiście u obsługi obiektu.
  2. W celu dokonania rezerwacji i zakwaterowania w obiekcie niezbędne jest podanie swoich danych osobowych. Pełna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie: www.gacjusz.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi.
  3. Wynajęcie pokoju rozpoczyna się od godz. 14:00 a kończy o godz. 12:00 ostatniego dnia pobytu.  Oznacza to, że zameldowanie możliwe jest nie wcześniej niż od godziny 14:00, a wymeldowanie powinno nastąpić najpóźniej do godz. 12:00. Wcześniejszy przyjazd lub późniejsze opuszczenie pokoju może skutkować obciążeniem dodatkową opłatą.
  4. Chęć przedłużenia rezerwacji należy zgłosić obsłudze najpóźniej dzień przed ostatnim dniem pobytu, max. do godz. 20:00. W przeciwnym razie obiekt nie gwarantuje możliwości przedłużenia zajmowanego pokoju.
 2. Opłaty i płatności
  1. Ceny za noclegi w naszym obiekcie uzależnione są od ilości osób i długości pobytu. Aktualny cennik dostępny jest na stronie internetowej: www.gacjusz.pl lub może zostać okazany przez obsługę obiektu.
  2. Zarządzający obiektem zastrzega sobie prawo do formułowania indywidualnej oferty lub zmian cen, bez podania przyczyny.
  3. Opłaty za pobyt pobierane są z góry, na miejscu, przy zameldowaniu w obiekcie.
  4. Opłatę za przedłużenie pobytu należy uiścić najpóźniej do godz. 12:00 w dniu, w którym kończy się opłacony pobyt. Brak płatności do tego czasu skutkować będzie usunięciem z zajmowanego pokoju.
  5. Obsługa może pobrać kaucję w określonych sytuacjach, jako zabezpieczenie na poczet ewentualnych szkód w pokoju lub obiekcie (np. brak aktualnego dokumentu tożsamości, pobyt ze zwierzętami, zakwaterowanie w stanie nietrzeźwości).
  6. W przypadkach złamania przepisów regulaminu gość może zostać ukarany karą porządkową lub na jej poczet może zostać skrócony pobyt.
 3. Zakwaterowanie 
  1. Przy zameldowaniu wymagane jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości.
  2. Zakazane jest przekraczanie zadeklarowanej liczby osób w pokoju.
  3. Zakazane jest przyjmowanie gości (osób niezameldowanych, nie zgłoszonych do zakwaterowania) w pokojach i na terenie całego obiektu. Obsługa ma prawo wyprosić takie osoby.
  4. Po zakończeniu najmu pokoju (do godz. 12:00) należy zwrócić klucze bezpośrednio do obsługi obiektu lub w miejsce do tego przeznaczone. Zgubienie kluczy skutkuje nałożeniem dodatkowej opłaty.
  5. W przypadku nie zdania kluczy do godz. 12:00 lub braku informacji oraz opłaty za przedłużenie pobytu, obsługa ma obowiązek spakowania rzeczy pozostawionych w pokoju i przekazania ich do depozytu.
  6. Rzeczy w depozycie przechowywane są przez okres 30 dni i w tym czasie najemca może się zgłosić po ich odbiór.
  7. Zwierzęta domowe są akceptowane po wcześniejszym uzgodnieniu z personelem i uiszczeniu kaucji zabezpieczającej. Kaucja jest zwracana po zakończeniu pobytu pod warunkiem braku zniszczeń i nadmiernego zabrudzenia pokoju.
 4. Przepisy porządkowe i bezpieczeństwa w obiekcie
  1. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00 – 6:00
  2. Goście zobowiązani są do spokojnego i uprzejmego zachowania na terenie obiektu. Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad kultury i respektowanie komfortu wszystkich mieszkańców. Osoby zachowujące się w sposób agresywny lub wulgarny, będą usunięte z obiektu przez ochronę, bez zwrotu kosztów pobytu.
  3. Zakaz palenia – w pokojach i na terenie budynku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, papierosów elektronicznych i innych wyrobów tytoniowych. Palić wolno jedynie w miejscach do tego wyznaczonych na zewnątrz.
  4. Zakaz używania w pokojach urządzeń elektrycznych, takich jak: czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa itp.
  5. Zakaz publicznego spożywania alkoholu – na terenie obiektu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, w szczególności na korytarzach, na podwórzu, w kuchni, łazience itp. pomieszczeniach.
  6. Obsługa obiektu ma obowiązek pobrać kaucję przy zameldowaniu osób będących pod wpływem alkoholu. Kaucja jest zwrotna pod warunkiem zachowania porządku w pokoju, braku szkód oraz przyzwoitego zachowania na terenie obiektu.
  7. Osoba wynajmująca ma obowiązek utrzymywania porządku w pokoju oraz częściach wspólnych (w szczególności kuchnie, łazienki, korytarze, podwórze).
  8. Należy niezwłocznie poinformować obsługę obiektu o wszelkich usterkach lub uszkodzeniach zauważonych w chwili zakwaterowania w pokoju. W przeciwnym razie osoba wynajmująca zostanie obciążona kosztami naprawy.
  9. Każda osoba ma obowiązek zamykania za sobą bramy i drzwi wejściowych do budynku. Zakazane jest blokowanie drzwi wejściowych i bramy wszelkimi przedmiotami.
  10. Bezwzględnie zabrania się przesuwania, przenoszenia lub wynoszenia mebli, sprzętów i innych elementów wyposażenia pokoju.
 5. Reklamacje i zwroty
  1. W przypadku problemów technicznych lub niedogodności podczas pobytu prosimy o niezwłoczne powiadomienie personelu. Jeśli sytuacja wymaga interwencji obsługa może udzielić stosownej pomocy lub zaproponować inny pokój, jeśli jest taka potrzeba oraz możliwość.
  2. Nie zwracamy środków przy skróceniu zadeklarowanej wcześniej długości pobytu. Prosimy o dokonywanie przemyślanych rezerwacji.
 6. Postanowienia końcowe
  1. Osoby nieprzestrzegające regulaminu mogą zostać usunięte z obiektu przez ochronę, bez zwrotu kosztów za pobyt.
  2. Obsługa może obciążyć klienta karą porządkową w wysokości 100 zł – za niestosowanie się do regulaminu, w szczególności zapisów pkt. 4.  W sytuacji braku wpłaty kary, obsługa ma prawo pobrać równowartość kary – poprzez s krócenie pobytu lub nakazać opuścić obiekt bez zwrotu kosztów.
  3. Zarządzający obiektem zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osoby, która nie stosowała się do regulaminu podczas poprzedniej wizyty w obiekcie.
  4. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, które wyrządzają na terenie obiektu.
  5. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione przedmioty wartościowe gości. Prosimy o zamykanie pokoi na klucz i właściwe zabezpieczenie swojego mienia.
  6. Niniejszy regulamin może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Każda osoba z chwilą zakwaterowania oświadcza, że zapoznała się z niniejszym regulaminem, akceptuję jego warunki i zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich przepisów i zasad w nim zawartych.