Regulamin

Regulamin Gacjusza

WŁAŚCICIEL BĘDZIE WDZIĘCZNY ZA WSPÓŁPRACĘ W PRZESTRZEGANIU REGULAMINU, KTÓRY MA SŁUŻYĆ ZAPEWNIENIU SPOKOJU I BEZPIECZEŃSTWA POBYTU WSZYSTKICH GOŚCI.


 1. WYNAJĘCIE POKOJU TRWA OD GODZINY 14:00 DO 12:00 KOLEJNEGO DNIA.
 2. PRZEDŁUŻENIE POBYTU POZA OKRES WSKAZANY LUB OPŁACONY W DNIU PRZYBYCIA, NALEŻY ZGŁOSIĆ DO GODZINY 11:00 DNIA W KTÓRYM UPŁYWA TERMIN NAJMU POKOJU
  • PŁATNOŚĆ ZA KOLEJNĄ NOC NALEŻY OPŁACIĆ DO GODZINY 12:00
  • W PRZYPADKU BRAKU OPŁATY, OSOBA WYNAJMUJĄCA MUSI OPUŚCIĆ POKÓJ
 3. CISZA NOCNA OBOWIĄZUJE W GODZINACH 22:00 DO 6:00
  • OSOBY NIE STOSUJĄCE SIĘ DO ZASAD CISZY BĘDĄ USUWANE Z OBIEKTU POPRZEZ OCHRONĘ, BEZ ZWROTÓW KOSZTU ZA POBYT.
 4. OSOBA WYNAJMUJĄCA JEST ODPOWIEDZIALNA ZA WYNAJĘTY POKÓJ I MA OBOWIĄZEK:
  • O NIEZWŁOCZNYM POINFORMOWANIU O JAKICHKOLWIEK USZKODZENIACH W CHWILI WYPROWADZENIA, W INNYM WYPADKU PONOSI ZA NIE KOSZTY
  • UTRZYMYWAĆ PORZĄDEK W POKOJU ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH
  • ZACHOWYWAĆ SIĘ ODPOWIEDNIO
  • ZWRÓCIĆ KLUCZE PO WYMELDOWANIU DO GODZINY 12:00, W MIEJSCE WYZNACZONE PRZEZ OBSŁUGĘ, BĄDŹ BEZPOŚREDNIO DO OBSŁUGI PO WCZEŚNIEJSZYM ZAMKNIĘCIU POKOJU,W PRZYPADKU NIE ODDANIA KLUCZY DO GODZINY 1200, BĄDŹ BRAKU INFORMACJI O PRZEDŁUŻENIU POBYTU, OBSŁUGA MA OBOWIĄZEK SPAKOWANIA RZECZY POZOSTAWIONYCH W POKOJU I PRZEKAZANIA DO DEPOZYTU.
  • RZECZY W DEPOZYCIE SĄ PRZETRZYMYWANE PRZEZ OKRES 1 MIESIĄCA
  • ZAMYKANIA BRAMY/FURTKI W INNYM WYPADKU MOŻE ZOSTAĆ WYMELDOWANY BĄDŹ ZOSTANIE NAŁOŻONA KARA PIENIĘŻNA
  • POKRYCIA KOSZTÓW ZA ZGUBIONY KLUCZ W KWOCIE 50,00 ZŁ.
 5. W POKOJU NIE NALEŻY UŻYWAĆ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH TAKICH JAK CZAJNIK ELEKTRYCZNY, KUCHNIE MIKROFALOWE ITP.
 6. W POKOJACH ORAZ W CAŁYM OBIEKCIE JEST ZAKAZ PALENIA. W PRZYPADKU NIE ZASTOSOWANIA SIĘ, OSOBA ZOSTAJE UKARANA KARĄ PORZĄDKOWĄ W KWOCIE 100,00 ZŁ, BĄDŹ NAWET MOŻE ZOSTAĆ USUNIĘTA Z OBIEKTU.
 7. W OBIEKCIE JEST CAŁKOWITY ZAKAZ PRZYJMOWANIA, SPROWADZANIA GOŚCI NIE ZAMELDOWANYCH, OBSŁUGA MA OBOWIĄZEK WYPROSZENIA TAKIEJ OSOBY POZA OBIEKT.
 8. OBIEKT ORAZ OBSŁUGA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WARTOŚCIOWE RZECZY POZOSTAWIONE W OBIEKCIE.
 9. OSOBY NIEPRZESTRZEGAJĄCE REGULAMINU ZOSTANĄ USUNIĘTE Z OBIEKTU.
 10. OBIEKT/OBSŁUGA MA OBOWIĄZEK ODMÓWIĆ PRZYJĘCIA OSOBY, KTÓRA PODCZAS POPRZEDNIEGO POBYTU NIE STOSOWAŁA SIĘ DO REGULAMINU.